ورود داده­ها و ویرایش آنها در نرم افزار spss
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٢  کلمات کلیدی: وارد کردن داده ها در spss ، ویرایش داده هادراس پی اس اس ، data view ، چگونگی تعریف اطلاعات پرسشنامه در نرم افزارspss

 

با اجرای  برنامه spss شاهد دو پنجره در صفحه اصلی برنامه خواهیم بود.

1-Data view (نمای داده ها)

2- variable view (نمای متغیر)

 از پنجرهData view جهت وارد کردن داده­ها در ستونهای معرفی شده استفاده می شود. و در
نمای متغیرها(variable view) متغیر ها تعریف می شود.

در هر ردیف از این نما می توانید یک متغیر را تعریف
نمایید. در هر ستون نیز می توانید یک مشخصه از آن متغیر را تعیین کنید.

 در این نما ستوان های زیر و جود دارند:

Name:در این ستون نام متغیر وارد
می­شود که بایستی خصوصیات زیر را دارا باشد:

1-نام نباید شامل کاراکترهای *، ! ،؟ و فاصله باشد

2- نام نباید با نقطه و اعداد شروع شود، شروع نام
باید با حروف و یا علامت@ باشد.

Type:در این ستون نوع متغیر را
مشخص می­کنیم.

Width:در این قسمت پهنای ستون متغیر
را مشخص می­کنیم.

Decimals:در این ستون تعداد ارقام
اعشار را می­توان مشخص کرد.

Label:در این ستون یک بر چسب به نام
متغیر نسبت داده می­شود تا در خروجی مفهوم تر باشد.

Values:در این ستون برای وارد کردن
مقادیر از پیش گزیده برای متغیر کلیک کنید. در پنجره Value labels در قسمت Value یک مقدار عددی و در قسمت Value label یک برچسب را برای مقدار داده
شده تخصیص دهید سپس برروی دکمه Add (که اکنون فعال شده­است) کلیک نمایید.

Missing:در این ستون می توان برای مقادیر
نامعلوم تعریفی را مشخص کرد. با کلیک برروی علامت .... در کنار این ستون و باز شدن
پنجره Missing
Value :در قسمت Discrete
missing value می­توان سه مقدار را
برای داده های مفقود تعریف کرد. همچنین با انتخاب گزینه Range plus one optional
discrete missing value می توانید یک بازه و یک مقدار را به عنوان مقادیر مفقود تعریف
کنید.

Columns:در این ستون می توانید پهنای
ستون متغیر متناظر را در ویرایشگر داده­ها Data view

Align: وسط چین، راست چین یا چپ چین
کردن داده­ها در نمای (Data view)در این ستون معین می شود.

Measuer: در این ستون مشخص می کنیم که
متغیرها از چه نوعی (اسمی،ترتیبی،فاصله­­ای)هستند.