وزن دار کردن مشاهداتWeight Cases
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۳۱   کلمات کلیدی: spss ،weight cases ،وزن دادن به داده ها ،مسیرweight cases

 

مسیر:Data>Weight Cases

هرگاه بخواهیم اعداد یک متغیر را فراوانی خانه­ها
در نظر بگیریم از این دستور استفاده می­نمائیم.

اگر هیچ متغیری را به عنوان متغیر وزنی در نظر
نگرفته باشیم گزینه   Do Not Weight Cases را انتخاب می­نمائیم.

گزینه Weight Cases by را زمانی که متغیری را به عنوان فراونی متغیر وزنی در نظر بگیریم
انتخاب می­نمائیم و متغیر مورد نظر را به قسمت 
Frequency
Variable وارد می­نمائیم.

 

 


انجام پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٩   کلمات کلیدی: تحلیل پرسشنامه ،شاخص های آماری ،واریانس ،رگرسیون

انجام پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی

اغلب دانشجویان در انجام پروژه های دانشگاهی خود نیاز به تحلیل ها و محاسبات آماری دارند.

 • مشاوره و انجام محاسبات و تحلیل های آماری بر روی داده های موضوع پروژه یا تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS:
 1.  تهیه شاخص های آماری اعم از واریانس، میانگین، مد، میانه، چارک ها و ...
 2.  تهیه گراف های آماری اعم از نمودار پراکنش، هیستوگرام و ...
 3.  آزمون فرض اعم از آزمون میانگین یک جامعه، دو جامعه و ...
 4.  تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی
 5.    و.....

از جمله خدماتی است که قابل ارائه به متقاضیان و علاقمندان است.

جهت اطلاع از شرایط ارائه خدمات فوق با شماره زیر تماس حاصل فرمائید.

09195181789

مدرس / مشاور: محمدی

سوابق مدرس / مشاور:

کارشناس ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی
مدرس دوره های SPSS و روش تحقیق در

 • دانشگاه صنعت نفت تهران
 • سازمان مطالعات و پژوهش بازرگانی
 • دانشگاه علمی کاربردی
 • مجتمع فنی تهران
 • مدرس انستیتو ایزایران
 • مدرس آکادمی مدیریت سرآمد
 • مدرس ایرانسل
 • شرکت پترو ایمن شریف
 • شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

تلفن تماس: 09195181789


تحلیل دو متغیره داده­ها
ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٩   کلمات کلیدی: تحلیل دو متغیره داده­ها ،تحلیل ،انتخاب آزمون ،جداول متقاطع

تحلیل دو متغیره داده­ها

پایه و اساس این نوع تحلیل ارتباط دادن دو متغیر با یکدیگر و پیدا کردن اثرات آنها بر یکدیگر است.

در تحلیل دو متغیره، از جداول دو بعدی برای طبقه بندی، از نمودارهای پراکندگی و چند ضلعی برای نمایش داده­ها، از آزمونهای همبستگی، مقایسه میانگین­ها و رگرسیون دو متغیره، در بررسی روابط آماری متغیرها استفاده می­شود.

جدول :سطوح سنجش و آزمون آماری

سطح سنجش متغیر ها

آزمون آماری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

اسمی

اسمی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

اسمی

ترتیبی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

اسمی

فاصله ای یا نسبی

تی تست، تحلیل واریانس یک طرفه

ترتیبی

اسمی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

ترتیبی

ترتیبی

گاما،تائوکندال،دی سامرز،رو اسپیرمن

ترتیبی

فاصله ای یا نسبی

تائوکندال ،رو اسپیرمن تی تست، تحلیل واریانس یک طرفه

فاصله ای یا نسبی

اسمی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

فاصله ای یا نسبی

ترتیبی

گاما،تائوکندال،دی سامرز،رو اسپیرمن

فاصله ای یا نسبی

فاصله ای یا نسبی

پیرسون،رگرسیون